Behandlinger


Hvert menneske er unikt og har sin helt egen historie. Derfor er det vigtigt for mig at få mest mulig viden om hver enkelt klient, for derved at kunne finde ind til årsagen på en given ubalance.

Mit fokus i alle mine behandlinger er netop at behandle årsagen og ikke bare symptombehandle. Derved opnår vi det bedst mulige og mest holdbare resultat.

Jeg påbegynder altid en klients første behandling med at spørge ind til og lytte til den enkeltes historik. På den måde får jeg et tilstandsbillede, som jeg tilrettelægger den videre behandling ud fra.

Når det drejer sig om fysiske ubalancer anvender jeg af samme grund ofte kropsterapi til behandling af disse, hvor jeg bruger flere elementer fra mine forskellige uddannelser, så en dysfunktion / ubalance i kroppen kan omkranses og dermed afhjælpes bedst muligt.

På samme måde anvender jeg både mine kompetencer som Certificeret Stresscoach og Certificeret Lifecoach, når jeg skal hjælpe en stressramt klient bedst muligt videre i livet.